Kooperativa pojišťovna, a.s. Pro společnost Kooperativa a jejich hlavní sídlo v Karlíně jsme zpracovali návrhy na optimalizaci spaceplanů v konceptu Living Office s důrazem na pohodu a příjemnou akustiku prostředí | 1500 m2